Το περιοδικό που καλύπτει τις ανάγκες δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών, δασολόγων και όλων όσων δραστηριοποιούνται στην ακίνητη ιδιοκτησία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

  • ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διασφάλιση καταχώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων
  • δικαίωμα δόμησης και άδεια δόμησης
  •  διατήρηση ή μη της αυτοτέλειας συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο ιδιοκτήτη με έναν ή διαφορετικούς τίτλους στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου
  • δικαίωμα προτίμησης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου επί μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής έκτασης
  • τακτοποίηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό
  • παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου
  • Πότε είναι επιτρεπτή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία επί δημόσιων κτημάτων

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Διαμαντόπουλος, Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διασφάλιση καταχώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων, σ. 2

Ι. Μαθιουδάκης, Δικαίωμα δόμησης και άδεια δόμησης, σ. 37

Ζ. Γκίκα, Διατήρηση ή μη της αυτοτέλειας συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο ιδιοκτήτη με έναν ή διαφορετικούς τίτλους στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου, σ. 186

Γ. Γάτσιος/Γ. Χατζόπουλος, Δικαίωμα προτίμησης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου επί μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής έκτασης, κατ’ άρθρ. 72 ν. 998/1979, σ. 193

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΠΟΛ

ΓνμδΝΣΚ 232/2017, Τακτοποίηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό, σ. 44

ΠΟΛ. 1186/28.9.2018, Οδηγίες για τη διαπίστωση ορθής εφαρμογής άρθρου 54Α ν. 4174/2013 (περί ΕΝΦΙΑ) από τους συμβολαιογράφους και τους προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, σ. 196

ΠΟΛ. 1137/18.7.2018, Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» με-τά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου, σ. 200

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΟλΑΠ 5/2018: Επί ακύρωσης πλειστηριασμού ο υπερθεματιστής δικαιούται να ζητά την επιστροφή του πλει-στηριάσματος από τους δανειστές και όχι από τον καθ’ ου οφειλέτη, κατά τις ΑΚ 904 επ. (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 74

ΑΠ 184/2018: Πότε είναι επιτρεπτή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία επί δημόσιων κτημάτων (Παρατ. Β. Βλαδίκα), σ. 118

ΑΠ 92/2017 (συμβ): Η έκθεση περιγραφής και εκτίμησης του επικοίνου ακινήτου αποτελεί την πρώτη πράξη της προδικασίας του προβλεπόμενου στο άρθρο 484 ΚΠολΔ εκούσιου πλειστηριασμού (Σημ. Α. Δούκα), σ. 90

ΣτΕ 2236/2018: Νόμιμος ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης και η προκήρυξη διαγωνισμού για το Εθνικό Κτηματολόγιο πριν από την κατάρτιση των δασικών χαρτών (Παρατ. Χ. Ζαβρακλή), σ. 160

ΣτΕ 299/2018: Για την έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και απομάκρυνσης αυθαίρετων κτισμάτων και άλλων κατασκευών, που έχουν γίνει επί παραλίας στη Δωδεκάνησο απαιτείται η ύπαρξη και η λειτουργία κτηματολογικών πινάκων (Παρατ. Κ. Χατζή), σ. 153

ΤρΕφΔωδ 37/2017: Επιτρεπτό ή μη σώρευσης διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου) σ. 66

ΤρΕφΠατρ 170/2018: Κτήση κυριότητας ακινήτου στα νησιά του Ιονίου. Αδέσποτα ακίνητα (Παρατ. Δ. Φλωρίνη), σ. 168

ΜΠρΚιλκ 257/2018: Κυριότητα επί κοινοχρήστων· αδυναμία χρησικτησίας αυτών· ακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής (Παρατ. Α. Τσιάμη), σ. 52

ΜΠρΚαστ 100/2017: Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής, η οποία ενμέρει είναι «αγνώστου» και ενμέ-ρει υπέρ τρίτου με την ανακρίβεια της πρώτης εγγραφής να περιορίζεται στην ένδειξη «άγνωστος» (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 49

0 0 vote
Article Rating

menclinic

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments