Ο ΟΚΑΝΑ προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων ΠΕ Ψυχολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής
Ψυχολόγων ΠΕ : 12 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης
Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

Νομός Πιερίας – Κατερίνη
Ψυχολόγων ΠΕ: 1 θέση

Νομός Έβρου – Αλεξανδρούπολη
Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Τρικάλων – Τρίκαλα
Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Ηλείας – Πύργος
Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Αχαΐας – Πάτρα
Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Προκήρυξη: (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης και η ημερομηνία)
Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)
Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 22η/11/2022 ημέρα Τρίτη και λήγει την 11η/12/2022 ημέρα Κυριακή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 22η/11/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 11η/12/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης σε άλλο Νομό συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ-ΟΚΑΝΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Ψυχολόγος στο ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και ΚαινοτομίαςSource link

menclinic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε γράψτε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε γράψτε το όνομα σας