Συνάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, κ. Φίλιππου Φόρτωμα, με μαθητές ομογενειακού σχολείου "A. Fantis School" στις ΗΠΑ

Συνάντηση στη Βουλή του Προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού Διασποράς με μαθητές του σχολείου "A. Fantis School" των ΗΠΑ. Ενημερώθηκαν για το έργο της επιτροπής και παρακολούθησαν έκθεση στη Βουλή για την ελληνική ιστορία.